آموزش BSD به زبان ساده

ایجاد کردن و پاک کردن شاخه ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بعد از اینکه شما در آموزش قبلی روش ایجاد کردن و پاک کردن فایلها رو یاد گرفتین، در این بخش ما یاد میگیرید که چطور شاخه ها رو ایجاد و پاک کنید. برای انجام این کار به دو فرمان mkdir برای ایجاد و rmdir برای پاک کردن شاخه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

بخش اول ایجاد شاخه با mkdir:

در قدم اول شما وارد محیط خط فرمان شده و با استفاده از فرمان Cd وارد شاخه ای که قصد دارید شاخه رو ایجاد کنید شوید و در مرحله اول بعد از فرمان mkdir نام شاخه مورد نظر رو وارد کنید و بعد با استفاده فرمان ls  با سویچ –p می توانید شاخه مودر نظر خود را مشاهده کنید:

در فرمان اول با فرمان cd وارد شاخه Home میشیم و در فرمان دوم با mkdir شاخه abedini رو ایجاد می کنیم و با استفاده از فرمان ls مشاهده می کنید شاخه مورد نظر شما ایجاد شده است.

حال فرض کنید که قصد دارید در یک شاخه دو شاخه رو با هم ایجاد کنید کنید فرمان زیر را اجرا کنید و خطای زیر رو مشاهده می کنید:

برای اینکه شما بتونید چند شاخه رو همزمان و بدون در نظر گرفتن تقدم ایجاد کنید کافیست از سویچ p  استفاده کنید:

بخش دوم پاک کردن شاخه با rmdir :

برای پاک کردن یک شاخه کافیست که در مسیر مورد نظر بعد از فرمان rmdir نام شاخه را وارد کنید به صورت زیر:

حال اگر شما قصد داشته باشید که شاخه ای رو پاک کنید که حاوی شاخه و یا فایل دیگری باشد این فرمان به صورت خالی برای شما پیغام ایجاد می کند به صورت زیر:

برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدین باید از فرمان rm با سویچ fr به صورت زیر استفاده کنید بعد از اجرا این فرمان شاخه مورد نظر شما با همه فایلها و شاخه های مود در اون به صورت کامل پاک خواهد شد اجرا این فرمان رو در شکل زیر مشاهده می کنید: