خداحافظی از شما عزیزان

تیم فنی

این لیست شامل افرادی است که در رویدادها شرکت داشت‌اند و یا از فعالان این حوزه میباشند.

نام و نام خانوادگی: محمد آبادی
وب سایت: https://nowlearn.ir
ایمیل: info@nowlearn.ir
تلفن: ۰۹۱۹۱۳۸۳۸۱۸

نام و نام خانوادگی: عبدالرحمن همائی
وب سایت: https://in4bsd.com
ایمیل: info@meetbsd.ir
تلفن: ۰۹۱۹۵۵۳۴۹۲۴

نام و نام خانوادگی: محمد نیکخصال
وب سایت: https://netbsd.ir
ایمیل: info@netbsd.ir
تلفن: ۰۹۱۲۳۷۱۹۴۴۷